Loại C (Giá từ 6con)

8,500,000₫
Tiêu đề:

Descriptions

  • Thu hoạch tại Lunana, nơi có chất lượng Đông trùng hạ thảo tốt nhất tại Bhutan
  • Khoảng 45 - 50 con/ 10 gram
  • Kích thước ước tính 2.5 ~ 3 cm
  • Giá chưa bao gồm VATProduct Recommend

Loại A++ (Giá từ 6con) Loại A++ (Giá từ 6con)
4,100,000₫
Loại A+ (Giá từ 6con) Loại A+ (Giá từ 6con)
2,900,000₫
Loại A (Giá từ 6con) Loại A (Giá từ 6con)
2,500,000₫
Loại B (Giá từ 6con) Loại B (Giá từ 6con)
1,700,000₫
Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT) Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT)
5,430,000₫
 Loại C (Giá từ 6con)
 Loại C (Giá từ 6con)
 Loại C (Giá từ 6con)
 Loại C (Giá từ 6con)