Loại A+ (Giá từ 6con)

13,725,000₫
Tiêu đề:

Descriptions

  • Thu hoạch tại Lunana, nơi có chất lượng Đông trùng hạ thảo tốt nhất tại Bhutan
  • Khoảng 25-30 con/ 10 gram
  • Kích thước ước tính 4 ~ 4.5 cm
  • Giá chưa bao gồm VAT

Product Recommend

Loại A++ (Giá từ 6con) Loại A++ (Giá từ 6con)
4,100,000₫
Loại A (Giá từ 6con) Loại A (Giá từ 6con)
2,500,000₫
Loại B (Giá từ 6con) Loại B (Giá từ 6con)
1,700,000₫
Loại C (Giá từ 6con) Loại C (Giá từ 6con)
990,000₫
Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT) Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT)
5,430,000₫
 Loại A+ (Giá từ 6con)
 Loại A+ (Giá từ 6con)
 Loại A+ (Giá từ 6con)
 Loại A+ (Giá từ 6con)