Sản phẩm của chúng tôi

 Loại A++ (Giá từ 6con)  Loại A++ (Giá từ 6con)
4,100,000₫
 Loại A+ (Giá từ 6con)  Loại A+ (Giá từ 6con)
3,500,000₫
 Loại A (Giá từ 6con)  Loại A (Giá từ 6con)
3,000,000₫
 Loại B (Giá từ 6con)  Loại B (Giá từ 6con)
1,800,000₫
 Loại C (Giá từ 6con)  Loại C (Giá từ 6con)
1,020,000₫
 Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT)  Mix 10g loại B&C (GIÁ ĐẶC BIỆT)
5,430,000₫